Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Prof. dr hab. n. med.

Mariusz Frączek

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Onkologicznej II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

 

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2018 r. odbędzie się kolejna konferencja naukowo-szkoleniowa – XIV Mazowieckie Dni Chirurgiczne.

Ideą kolejnych spotkań od czternastu lat, jest połączenie aktywności naukowej, szkoleniowej z koleżeńskim spotkaniem chirurgów, podsumowaniem działalności Klinik i Oddziałów Chirurgicznych z Mazowsza, próba rozwiązania pojawiających się problemów związanych z funkcjonowaniem oddziałów i szkoleniem młodych chirurgów.

Integralną częścią konferencji jest spotkanie Rady Ordynatorów i Kierowników Klinik województwa mazowieckiego.

Część naukową pierwszego dnia Konferencji poświęcimy tym razem szeroko rozumianym problemom chorych na otyłość olbrzymią. Do wyboru takiej tematyki skłania nas kilka faktów. Należy podkreślić wysoką rangę problemu. Zgodnie z wynikami badań epidemiologicznych przeprowadzonych w naszym kraju i uwzględniając liczbę osób dorosłych zamieszkujących województwo mazowieckie należy stwierdzić, że około 2 milionów mieszkańców Mazowsza ma nadmierną masę ciała.  Wprawdzie w powyższej grupie osób większość wykazuje nadwagę, niemniej liczba chorujących na otyłość w województwie mazowieckim wynosi około 800 tysięcy.

Badania naukowe dowodzą, że otyłość nie jest jedynie zaburzeniem o charakterze estetycznym, a poważną chorobą, która prowadzi do rozwoju licznych patologii. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić cukrzycę, następnie nadciśnienie, zmiany zwyrodnieniowe stawów, schorzenia układu krążenia, nowotwory i wiele innych. Wynikiem rozwinięcia się powyższych patologii jest skrócenie okresu przeżycia pacjentów chorujących na otyłość. Paradoksalnie zdecydowana większość lekarzy w Polsce zajmuje się wyłącznie leczeniem skutków otyłości. Podawanie insuliny czy leków hipotensyjnych jest oczywiście uzasadnione, niemniej bardzo rzadko zauważa się prawdziwe źródło patogenetyczne powyższych patologii – otyłość. To spostrzeżenie stało się dla organizatorów przesłanką dla zorganizowania pierwszego dnia konferencji.

Dla każdego z nas jest zrozumiałe, że chorzy na otyłość chorują na różnego rodzaju patologie często nie związane z otyłością. W warunkach olbrzymiej objętości tkanki tłuszczowej nawet prosta operacja wycięcia pęcherzyka żółciowego, czy wyrostka robaczkowego staje się dla zespołu leczącego prawdziwym wyzwaniem. Pominiemy tym razem względy organizacyjne dotyczące chociażby transportu chorego, czy odpowiedniej nośności stołu operacyjnego, a skupimy się wyłącznie na zagadnieniach lekarskich. Po pierwsze należałoby zadać sobie pytanie jak przygotować chorego do operacji? Paradoksalnie często chorzy otyli wymagają wsparcia żywieniowego. Przygotowanie chorego z zaawansowanym zespołem metabolicznym to także duży problem medyczny. O tym wszystkim będziemy mówić w sesji I, a prelegentami będą członkowie powołanego przez prof. Mirosława Wielgosia – Rektora WUM, członkowie zespołu badawczego poświęconego otyłości (POL-WAGA).

Kolejna sesja poświęcona będzie zagadnieniom ściśle chirurgicznym. Operacje ostrodyżurowe u chorych na otyłość, operacje planowe. Ten problem zostanie przedstawiony przez chirurgów cieszących się powszechnym uznaniem, których działania staną się wkrótce rodzajem wytycznych wprowadzanych przez wspomniany zespół badawczy POL-WAGA.

Tematyka odbywających się równolegle sesji pielęgniarskich będzie obejmowała nowoczesne zasady organizacji pracy zespołów pielęgniarskich, nowe rodzaje wyposażenia zarówno w obrębie sal chorych, jak i bloku operacyjnego, bezpieczeństwa podstawowych zabiegów wykonywanych przez pielęgniarki – w tym prawidłowej opieki nad cewnikami i drenami.

Wspólnym mianownikiem prezentowanych w drugim dniu zagadnień będą dynamiczne zmiany dokonujące się w zakresie leczenia nowotworów. Czy wkraczamy w nową filozofię dotyczącą rozpoznania i leczenia nowotworów. Na ile już dziś medycyna spersonalizowana wyznacza kierunki działań terapeutycznych? Dodatkowym elementem, który chcemy Państwu zaprezentować są nowe technologie (i postępowanie okołooperacyjne) wspierające chirurgiczne leczenie pacjentów onkologicznych.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego XIV Mazowieckich Dni Chirurgicznych pragnę zaprosić Państwa do udziału w konferencji. Jest ona szczególnie wskazana dla młodych chirurgów i przygotowujących się do zakończenia specjalizacji z chirurgii.

Mamy nadzieję, że powyższe tematy Państwa zainteresują.

Tym razem zapraszamy Państwa do Hotelu Sobieski w Warszawie. Liczymy na miłe spotkanie koleżeńskie mając nadzieję na nawiązanie dobrych kontaktów interpersonalnych chirurgów Mazowsza.

 

Z poważaniem,

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. n. med.

Mariusz Frączek

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM

dr hab. n. med.

Jacek Sobocki

Vice – przewodniczący Komitetu Naukowego

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego CMKP

dr hab. n. med.

Mariusz Wyleżoł

Vice – przewodniczący Komitetu Naukowego

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM

Patronaty konferencji

Stanisław Karczewski

Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki

J.M. prof. Mirosław Wielgoś

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Krzysztof Paśnik

Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich

Łukasz Jankowski

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

prof. Marek Kuch

Dziekan II Wydziału Lekarskiego WUM

Sekcja Chirurgii Endoskopowej TChP

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Partnerzy strategiczni

Partnerzy

Partnerzy medialni