Prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Prof. dr hab. n. med.

Mariusz Frączek

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Onkologicznej II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

 

Z wielką przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa na kolejne Mazowieckie Dni Chirurgiczne – konferencję naukowo szkoleniową odbywającą się cyklicznie od 15 lat.  Tym razem spotkamy się w Warszawie w Airport Hotelu Okęcie w dniach 15-16 listopada 2019 r.

Staramy się, aby tematyka konferencji zawsze wpisywała się w aktualny dyskurs dotyczący problemów medycznych środowiska chirurgicznego, a zagadnienia poruszane w czasie Mazowieckich Dni Chirurgicznych stawały się okazją do wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszych prac badawczych.

Tegoroczna konferencja podzielona jest na pięć paneli tematycznych i obejmuje następujące zagadnienia:

1. Sesja warsztatowa

 • Omówienie wskazań i sposobów żywienia dojelitowego i pozajelitowego u chorych chirurgicznych.
 • Warsztaty będą prowadzone przez zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego CMKP pod kierunkiem prof. Jacka Sobockiego.
 • Warsztaty będą dedykowane Zespołom Żywieniowym.

2. Sesja I – poświęcona szeroko rozumianym zagadnieniom onkologicznym.

 • Badanie histopatologiczne w XXI wieku – czego oczekiwać od patomorfologa?
 • Endoskopowe metody leczenia nowotworów wczesnych w obrębie układu pokarmowego
 • Systemy robotyczne w chirurgii onkologicznej
 • Taktyka postępowania u chorych na nowotwory ze współwystępującymi zaburzeniami krzepnięcia

3. Sesja II – lekarsko-pielęgniarska

 • Właściwe przygotowanie do badań endoskopowych
 • Zakażenie miejsca operowanego
 • Postępy w leczeniu Clostridioides difficile
 • Wykorzystanie terapii podciśnieniowej w chirurgii

4. Sesja III – młodych chirurgów

 • Mała chirurgia: jak prawidłowo wykonać proste zabiegi chirurgiczne w ramach ambulatorium
 • Proktologia w praktyce początkującego lekarza chirurga
 • Stany wymagające pilnej interwencji chirurgicznej
 • Endoskopia w praktyce chirurga ogólnego

5. Sesja IV – najciekawsze przypadki ostrej chirurgii

Staramy się doprowadzić  do większej integracji środowiska medycznego dążąc do wspólnego  rozwiązywania problemów uwzględniając rolę lekarza i pielęgniarki. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że gwarancją sprawnie działającego systemu ochrony zdrowia jest szkolenie nowych kadr. Na podstawie ankiety przeprowadzonej między rezydentami ustalono, które problemy chirurgiczne wymagają dodatkowego omówienia i usystematyzowania. Tematykę tę znajdziecie Państwo w sesji młodych chirurgów.

Już dziś zapraszamy lekarzy i pielęgniarki, przede wszystkim z województwa mazowieckiego, do udziału w XV Mazowieckich Dniach Chirurgicznych.

Do zobaczenia 15 i 16 listopada 2019!

 

Z poważaniem,

Komitet Naukowy Konferencji

prof. dr hab. n. med.

Mariusz Frączek

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM

dr hab. n. med., prof. CMKP

Jacek Sobocki

Vice – przewodniczący Komitetu Naukowego

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego CMKP

dr hab. n. med.

Mariusz Wyleżoł

Vice – przewodniczący Komitetu Naukowego

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM

Patronaty konferencji

Rafał Trzaskowski

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

STANISŁAW KARCZEWSKI

Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego

XV Mazowieckie Dni Chirurgiczne współfinansowane ze środków Samorządu

J.M. PROF. MIROSŁAW WIELGOŚ

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

PROF. MAREK KUCH

Dziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Ryszard Gellert

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Towarzystwo Chirurgów Polskich

Naczelna Izba Lekarska

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Partnerzy

Partnerzy medialni