Komitety

Przewodniczący Komitetu Naukowego
PROF. DR HAB. N. MED. MARIUSZ FRĄCZEK
Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM