Program konferencji

Godzina Opis

Piątek, 2 czerwca 2023

13:00-14:30

Rada Ordynatorów i Kierowników Klinik Województwa Mazowieckiego
Prowadzący: mgr Urszula Kuroczycka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, mgr Halina Grzelak Ekspert Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, prof. Mariusz Frączek  Konsultant w dziedzinie Chirurgii Ogólnej Województwa Mazowieckiego

  • nowe zasady naboru na specjalizację
  • zmiany w systemie egzaminów specjalistycznych
  • nowy program specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej
  • sprawy różne
14:30 - 15:00

Przerwa kawowa

15:00 - 15:20

Uroczyste otwarcie konferencji
prof. Mariusz Frączek, prof. dr h.c. Marek Krawczyk

15:20 - 16:00

Wykład imienia prof. Jana Nielubowicza „Piękne słowo”
Krzysztof Gosztyła

16:00 - 17:30
Sesja I:Prehabilitacja

Prowadzący: prof. Jacek Sobocki, prof. Michał Grąt, prof. Jerzy Polański

16:00-16:30

Prehabilitacja „Bo drugiej szansy może nie być – daj z siebie wszystko” 
prof. Tomasz Banasiewicz

16:30 - 17:00

Prehabilitacja w wytycznych opieki okołooperacyjnej
prof. Stanisław Kłęk

17:00 - 17:30

Moje doświadczenia z prehabilitacji
prof. Michał Pędziwiatr

17:30-18:00

Przerwa kawowa

18:00 - 19:30
Sesja II: Trudne decyzje na pograniczu specjalizacji

Prowadzący: prof. Maciej Kosieradzki, dr hab. Mariusz Wyleżoł, prof. Ireneusz Nawrot

18:00 - 18:30

Urazy klatki piersiowej
prof. Tadeusz Orłowski, dr Włodzimierz Kupis

18:30 - 19:00

Urazy naczyń
prof. Piotr Szopiński

19:00 - 19:30

Urazy czaszkowo-mózgowe
dr Tomasz Czernicki

19:30 - 19:45

Wystąpienie Porozumienia Chirurgów SKALPEL

Sobota, 3 czerwca 2023

9:00 - 10:20
Sesja III: Medycyna stylu życia

Prowadzący: prof. Aleksandra Edyta Gaworska-Krzemińska, prof. Marek Szczepkowski, dr Małgorzata Polańska-Płachta 

9:00 - 9:30

Medycyna stylu życia, czy styl życia medyka
prof. Jacek Sobocki

9:30 - 10:00

Konsekwencje pracy zmianowej
prof. Aleksandra Edyta Gaworska-Krzemińska

10:00 - 10:20

Modernizacja, przebudowa lub rozbudowa bloku operacyjnego w oparciu o kompleksowe rozwiązania
Maciej Ambroziak, Koordynator Regionalny Formed

10:20 - 10:40

Przerwa kawowa

10:40 - 11:40
Sesja IV: Proktologia w praktyce chirurga ogólnego

Prowadzący: dr Aneta Obcowska-Hamerska, dr Jacek Bierca, dr Marek Mądrecki

10:40 - 11:00

Prehabilitacja w proktologii
dr Agnieszka Kucharczyk

11:00 - 11:20

Postępowanie w nagłych stanach proktologicznych wymagających doraźnej operacji
dr Przemysław Ciesielski

11:20 - 11:40

Uraz zwieraczy – zaopatrzenie doraźne i planowe uszkodzeń zwieraczy
prof. Małgorzata Kołodziejczak

11:40 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:00
Sesja V: VARIA

Prowadzący: mgr Wiesława Załuska, Anna Dudzińska (Przewodnicząca WOIPiP), mec. Agnieszka Dębowska – Szymańska, mgr Monika Szulc

12:00-12:20

Kto odpowie za chirurgiczny błąd medyczny – ordynator, lekarz, rezydent czy pielęgniarka?
prof. Dorota Karkowska

12:20 - 12:40

Optymalizacja obsad i poziom wykształcenia pielęgniarek a ryzyko chirurgicznych zdarzeń niepożądanych
dr Beata Wieczorek-Wójcik

12:40 - 13:00

Efektywność kliniczna w pielęgniarstwie chirurgicznym. ICNP pożądanym narzędziem opisu i pomiaru jakości opieki
prof. Dorota Kilańska

13:00 - 13:10

Podsumowanie konferencji i dyskusja

13:10

Zakończenie konferencji