Sesja dla pielęgniarek

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie spotkaniem dla Pielęgniarek, jednocześnie informujemy, że pula dostępnych miejsc została wyczerpana.

SOBOTA, 16.11.2019 r.

Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji Mazowieckich Dni Chirurgicznych zaplanowaliśmy dwa wydarzenia dla pielęgniarek. Zapraszamy na dwie sesje odbywające się w drugim dniu Konferencji.

Pierwsza sesja odbędzie się w ramach programu głównego i przeznaczona jest dla pielęgniarek i lekarzy, dotyczyć będzie następujących zagadnień:

Druga sesja przewidziana jest wyłącznie dla pielęgniarek.

Patronem sesji jest Warszawska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

 

Godzina Opis
9.00 - 10.40

Sesja lekarsko-pielęgniarska

 

Przewodniczący: prof. Waleria Hryniewicz, doc. Mirosław Szura, dr Henryk Komoń

9.00 - 9.25

Właściwe przygotowanie do badań endoskopowych

doc Mirosław Szura (Kraków)

9.25 - 9.50

Zakażenie miejsca operowanego

dr Tomasz Ozorowski (Warszawa)

moderator: prof. Waleria Hryniewicz (Warszawa)

9.50 - 10.15

Postępy w leczeniu Clostridioides difficile

dr Wiktoria Papierowska-Kozdój (Warszawa)

10.15.10.35

Antyseptyki – działanie antybakteryjne? Update

dr hab. Tomasz Karpiński (Poznań)

9.35-10.40

Dyskusja

10.40 - 11.20

Przerwa kawowa

11.20 - 15.05

Sesja pielęgniarska

 

Przewodniczący: dr n. ekon. Greta Kanownik, mgr Anna Dudzińska, mgr Wiesława Załuska

11.20 - 11.40

Kompetencje zawodowe pielęgniarek i położnych w Polsce

dr n. ekon. Greta Kanownik (Warszawa)

11.40 - 12.00

Orzeczenia o zdarzeniach medycznych w chirurgii – casy z udziałem pielęgniarek

mgr Wiesława Załuska (Warszawa)

12.00 - 12.20

Czarne punkty na mapie zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w oddziałach szpitalnych

dr n. med. Anna Szczypta (Kraków)

12.20 - 12.40

Zakażenia układu moczowego (ZUM) – the neverending story

dr n. o zdr. Tomasz Piątek (Warszawa)

12.40 - 13.05

Przerwa kawowa

13.05 - 13.25

Pielęgnacja stomii w codziennej praktyce pielęgniarki stomijnej

Grażyna Majewska (Białystok)

13.25 - 13.45

Postępowanie z niegojącą się raną chirurgiczną

mgr Elżbieta Szkiler (Elbląg)

13.45 - 14.05

TIME – co, jak, dlaczego?

mgr farm. Marzena Korbecka-Paczkowska

14.05 - 15.05

Warsztaty praktyczne: ABC doboru opatrunku

mgr farm. Marzena Korbecka-Paczkowska / mgr Sylwia Rogowsk

15.05

Zakończenie konferencji